Ühe nädala jooksul on süüdi mõistetud kuus kasutatud rehvide jaemüüjatOhtlike rehvide müümise heausksetele autoomanikele lõpetas sel nädalal kohtuotsus, millega mõisteti süüdi kuus kasutatud rehvide müüjat, kes tegutsesid Londoni äärelinnades Brentis ja Harrows.

10

Firmadele Top Tyres & Auto Parts Ltd (Wembley), Whitchurch Road Tyres (Harrow), Pinner Road Tyres Ltd (Harrow), Quick Car Repairs Ltd (Harrow), Harrow Tyres (Harrow) ja 3D Tyres Ltd (Wembley) esitati 36 süüdistust kasutatud rehvide müümise eest, mis tunnistati eluohtlikuks ega vastanud 1994. aastal vastu võetud Autorehvide ohutusnõuetele. Kõik kuus firmat mõisteti süüdi. Kohtuotsusega määrati neile kõigile trahv 18 009,40 naela, mis sisaldas trahve ettevõtte juhtidele, kohtukulusid ja hüvitisi kannatanutele.

Ohtlike ja valesti markeeritud rehvide müümisega liiklejatele, sealhulgas jalakäijatele ja jalgratturitele põhjustatud ohu mõistis järsult hukka Riiklik kaubandusstandardite, rehvide ohutuse ja müügi riiklik assotsiatsioon (NTDA), millega kootöö tegemine aitas kohtul sellist otsust langetada.

„Isegi üheainsa eluohtlikke rehve müüva müüja tegevus on absoluutselt lubamatu, kuue sellise olemasolu aga näitab, kuivõrd massiliselt eiravad rehvikaupmehed seadust ja oma kohustust hoolitseda ühiskonna turvalisuse eest,“ kommenteeris firma TyreSafe esimees Stuart Jackson. „Rehvid on autojuhi turvalisuse tagamisel esimene tegur, mis mõjutab oluliselt sõiduki pidurdamisomadusi ja juhitavust. Standardile mittevastavate rehvide kasutamine kujutab endast ohtu paljude inimeste elule. TyreSafe võttis enda kanda mitmesuguste uuringute läbiviimise, et ka edaspidi selliseid asju algatada ja saavutada ebaausate rehvimüüjate süüdimõistmine.“

„Kasutatud rehvide müümisel on kohustuslikud riiklikud standardid absoluutselt selged, järelikult ei ole ohtlike rehvide müügile mingisugust õigustust,“ märgib NTDA juht Stefan Heys. „On selge, et paljud kasutatud rehvide müüjad ei ole täpselt kinni pidanud seaduses ette nähtud kriteeriumidest ning mõningatel juhtudel teinud seda teadlikult, seades ohtu teiste inimeste elu ja luues kogu valdkonnale halva reputatsiooni. NTDA loodab väga, et need trahvid meenutavad rehvimüüjatele veel kord, et nad on kohustatud tagama oma toodangu ohutuse ja kasutuskõlblikkuse ning täitma mõlemat ülalnimetatud kriteeriumit kooskõlas seaduse nõuetega.“

new-vs-used-tires

Kaubandusstandardite järgimise eest vastutav Brenti linnanõunik James Denselow lisab: „On lihtsalt lubamatu, et firmad on kasumi suurendamise eesmärgil valinud lühima tee, seades ohtu autojuhtide ja kaasreisijate huvid. Sellised kuriteod seavad löögi alla eelkõige vähekindlustatud autojuhid, kes ei saa endale lubada uute rehvide ostmist ning on sunnitud odavama alternatiivina valima kasutatud rehvid.

Just seepärast on selliseid intsidente puudutavate artiklite avaldamine äärmiselt tervitatav.
Õige kasutamise korral on niisugused rehvid täiesti ohutud ja legaalsed, ent ostjal soovitaksin enne oma rahaga hüvasti jätmist tähelepanelikult vaadata, et rehvides ei oleks pragusid ega auke, kontrollida turvise seisukorda ja veenduda, et rehvid on õigesti markeeritud. Jätkame tööd selle nimel, et ühiskonda selliste ohtude eest maksimaalselt kaitsta. Loodan, et vastuvõetud otsused on teistele firmadele hoiatuseks ning edastavad sõnumi, et ühiskonna turvalisuse ohtuseadmisele järgnevad karmid karistused.“

Kasutatud autode müügile on pühendatud 1994. aasta Autorehvide ohutu kasutamise tingimused (nr 7), mis on osa Tarbijakaitseseadusest. Suurbritannias on turvisemustri väikseim lubatud sügavus 1,6 mm, ent kasutatud rehvi seaduslikuks müügiks peab turvisemuster olema vähemalt 2 mm, st 0,4 mm seaduses ettenähtud minimaalset sügavusest suurem. Rehvil ei tohi olla sisselõikeid, väljarebitud osi ega muid rehvi terviklikkust rikkuvaid kahjustusi. Rehvid peavad läbima suruõhutesti ja olema nõuetekohaselt markeeritud. Autojuhid on kohustatud veenduma, et kõik need kriteeriumid on täidetud, ning kui pakutavad rehvid ei ole nõutava kvaliteediga, langetama oma valiku uute rehvide kasuks.

Tyrepress.com

 

 

« tagasihankook
vredestein
nexen
maxxis